ANUNT

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A FORMĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ „CINAQ” vă anunţă organizarea unei selecţii privind formatorii care vor participa la furnizarea programelor de formare ce se vor desfăşura în cadrul proiectului „Parteneriat integrat pentru dezvoltarea durabilă a 4  comunităţi marginalizate din Mărăşeşti”, POCU/140/4/2/114899.

Tematica programelor respectă cerinţele standardelor ocupaţionale pentru următoarele ocupaţii:

  • Lucrător pentru salubrizare spații verzi 
  • Funcţionar administrativ
  • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere 
  • Competenţe civice si sociale
  • Lucrător în comerţ

Formatorii vor fi selectaţi în două etape:
a. în baza CV-ului depus (însoţit de certificate, atestate, diplome şi alte acte relevante pentru disciplina predată) şi a scrisorii de intenţie;
b. în baza participării la interviu ( telefonic, Skype, WhatsApp)

Documente solicitate candidaţilor (trimise pe e-mail la secretariat@cinaq.org):

  • Curriculum Vitae în format Europass, în limba română;
  • Scrisoare de intenţie;
  • Copie după diploma de licenţă;
  • Copie după certificat de formator autorizat ANC (CNFPA);
  • Certificate de studii, atestate şi alte acte relevante din care să reiasă îndeplinirea cerinţelor menţionate mai sus pentru disciplina predată: adeverinţe, recomandări, contracte de muncă, convenţii etc.

Scrisoarea de intenţie va expune motivele interesului pentru poziţia de formator pentru programele de formare profesională derulate în cadrul proiectului „Parteneriat integrat pentru dezvoltarea durabilă a 4  comunităţi marginalizate din Mărăşeşti”, POCU/140/4/2/114899, menţionându-se în mod explicit disponibilitatea pentru deplasări în locaţia precizată pentru instruire.

Înscrierile se pot face până la data de 15 septembrie 2018 la e-mail secretariat@cinaq.org, fax : 0213124161, iar informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0213124161 sau 0729035776.
Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul www.cinaq.org şi/sau se vor transmite pe e-mail.

 

 

 

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *