CE FACEM

CINAQ îşi va duce la îndeplinire misiunea prin exercitarea a cinci funcţii fundamentale:

1. Networking (reţelizarea)
2. Facilitarea training-ului şi pregătirii profesionale
3. Stimularea cercetării
4. Dezvoltarea consultanţei
5. Sprijinirea  activităţilor de tip “advocacy”

Principalele obiective ale organizaţiei sunt asociate acestor funcţii fundamentale.

 

1. Networking/reţelizarea

CINAQ va servi drept forum pentru schimbul de idei, deprinderi, abilităţi şi informaţii de interes încurajând membrii să pună în practică această misiune.

În special va:

 • îmbunătăţi cooperarea între diferitele  instituţii de formare pentru administraţia publică, între formatori, cursanţi şi practicieni din domeniu
 • disemina şi va încurajate folosirea cunoştinţelor şi practicilor dezvoltate de membri prin eforturile conjugate ale acestora
 • folosi cele mai adecvate tehnici de networking ca de exemplu web site-uri, punerea la dispoziţia membrilor a unor seturi de informaţii, newsletter-uri, conferinţe şi proiecte în comun.

 

2. Facilitarea Training-ului  şi Pregătirii

CINAQ va servi ca baza instituţională şi va facilita training-ul şi pregătirea în domeniul administraţiei publice.

În special va:

 • elabora manuale şi alte materiale didactice adaptate condiţiilor specifice din fiecare  regiune
 • iniţia procedurile de evaluare a calităţii (inclusiv acreditare) în regiune şi va asista pregătirea şi implementarea acestora la nivel naţional
 • stimula participarea / implicarea tinerilor profesionişti în activităţile de training şi pregătire prin intermediul unor programe speciale de promovare

 

3. Stimularea cercetării

CINAQ va sprijini dezvoltarea unei autentice capacităţi de cercetare în domeniul administraţiei publice.

În special va:

 • înfiinţa şi va menţine  grupuri permanente sau ocazionale de cercetare, în funcţie de interesele comune ale mediului profesional
 • publica regulat lucrări de bună calitate (în perspectivă este avută în vedere posibilitatea de a înfiinţa o revistă  de profil cu caracter ştiinţific)

 

4. Dezvoltarea consultanţei

CINAQ va facilita implementarea în practica administraţiei publice a consultanţei de specialitate:

 • acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor din administraţia publică
 • sprijinirea autorităţilor locale în scrierea și implementarea proiectelor
 • diseminarea   exemplelor de “bune practici” precum şi a eşecurilor
 • elaborarea bazei de date a experţilor/formatorilor locali pe diferite domenii de expertiză

 

5. Sprijinirea activităţilor de tip “Advocacy”

CINAQ  îţi va folosi statutul său non-profit şi reputaţia pentru a îmbunătăţi calitatea administraţiei publice din regiune.

În special va:

 • încuraja şi sprijini dialogul cetăţenesc european
 • facilita contactele cu instituţii/administraţii din Europa în scopul constituirii de parteneriate/înfrăţiri

 

STUDIAŢI ACUM OFERTA NOASTRĂ COMPLETĂ DE SERVICII !

 

Asociaţia CINAQ  oferă consultantă pentru administraţia publică în următoarele domenii:

 • Studii de fezabilitate/viabilitate
 • Evaluări patrimoniale
 • Analiză diagnostic
 • Audit  de calitate şi elaborarea manualelor de calitate şi proceduri
 • Elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing
 • Recomandări tehnice, elaborarea caietelor de sarcini
 • Elaborare de cereri de finanţare
 • Audit social, evaluarea personalului, teste de personalitate şi capacitate
 • Documentări în diferite domenii

Asociaţia CINAQ  poate oferi servicii complete pentru organizarea unor evenimente (seminarii, conferinţe, vizite de studii, schimb de experienţă) internaţionale şi naţionale printre care selectarea participanţilor, cazare, transferuri, echipament didactic, echipament de sunet şi de traduceri, translatori şi interpreţi profesionişti, pregătirea materialelor şi a prezentărilor, materiale personalizate, secretariat, asistentă locală contractuală, etc.

Asociaţia CINAQ  funcţionează în concordanta cu standardele şi normele internaţionale, având un echipament de training modern, adaptat nevoilor specifice.

Asociaţia CINAQ  furnizează programe de pregătire acoperind următoarele domenii relevante pentru îmbunătăţirea performanţei personalului din administraţie:

 • Management financiar pentru  autorități și instituții publice
 • Managementul instrumentelor structurale
 • Managementul performanței – Dezvoltare locală și protecția  mediului
  • Managementul performanței – Gestiunea  localităților
  • Managementul performanței – Servicii publice
  • Managementul performanței – Calitatea și securitatea muncii
 • Etica și integritate în administrația publică
 • Comunicare publică și  transparență decizională
 • Tehnologia informației
 • Programe de formare inițială
 • Cursuri de specializare-perfecționare autorizate de CNFPA
 • Vizite de studii și schimb de experiență

Comments are closed.