CU CÂT

A. Tarifele individuale de instruire sunt următoarele:

  • pentru programe de perfecţionare de  3 zile – 450 lei;
  • pentru programe de 5 zile – 750 lei;
  • pentru programe de 7 zile – 1000 lei;
  • pentru programele de formare pe ocupaţii specifice acreditate de C.N.F.P.A. –  500-1000 lei, funcţie de durata programului;
  • pentru vizite de studii 300 lei/zi.

Tarifele pot suferi modificări în plus sau în minus, ofertele în curs precizând tariful valabil.

1. În funcţie de numărul de participanţi înscrişi de o instituţie, se acordă discounturi şi gratuităţi. Înscrierea la cursuri se face prin completarea şi trimiterea fişei de înscriere standard cu minim 7 zile înainte de începerea cursului, la fax sau e-mail, înscrierea fiind fermă.
2. Tariful individual de instruire, se achită prin virament, cu trei zile inainte de data inceperii programului, prin dispozitie de plata în contul bancar al Asociaţiei Profesionale a Formării în Administraţia Publică Locală “CINAQ”-  RO78BRDE445SV92779094450, deschis la BRD sucursala Victoria, cod fiscal 26450220.
3. Tariful include organizarea şi susţinerea programului de formare,  pauze de cafea şi cocktail final, participanţii primind suporturi de curs şi materiale didactice, precum şi certificate CINAQ sau certificate C.N.F.P.A. cu recunoaştere naţională, care au regimul actelor de studii.
4. Tariful individual de instruire nu include contravaloarea serviciilor hoteliere pentru participanţi.
5. Tarifele serviciilor hoteliere sunt comunicate participanţilor înscrişi şi instituţiilor cu cel puţin 3–4 săptămâni înainte de perioadele de organizare a programelor, prin invitaţii speciale, ce conţin şi alte informaţii despre programe. Contravaloarea acestor servicii se achită la sediul unităţilor hoteliere sau la reprezentantul agenţiei de turism prin care sunt contractate serviciile hoteliere, în primele zile de program.

B. Pentru intervenţii specifice, neincluse în oferta curentă, precum şi pentru asistenţă/consultanţă, preţurile se stabilesc de comun acord.

Informaţii suplimentare se pot obţine direct de la coordonatorii de program sau prin Secretariatul Asociaţiei CINAQ:
Tel./fax 021.3124161
e-mail: secretariat@cinaq.org

Comments are closed.