INVITATIE la programele de perfectionare profesionala organizate in 2017

Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală CINAQ este furnizor autorizat ANC de formare profesională, înregistrat în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională din anul 2015 și este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Garanția activității sale este dată şi de faptul că are certificat sistemul de management al
calității ISO 9001 în domeniul formării profesionale a adulților.

Asociația CINAQ furnizează programe de pregătire acoperind domeniile relevante pentru îmbunătăţirea performanţei personalului din administrație, cursurile oferite fiind circumscrise principalelor domenii de activitate ale serviciilor publice locale, identificate în planurile anuale de formare aprobate de ANFP.

Vă punem la dispoziţie oferta noastră de cursuri de perfecţionare care se adresează angajaţilor din sectorul public (funcţionari publici, personal contractual, aleşi locali), organizate în perioada mai – decembrie 2017. Descarcă Oferta

Graficul de programe poate fi completat în orice moment, cu programe desfăşurate la sediul dvs. sau în altă locaţie solicitată, pentru un grup de minim 15 persoane, cu o durată stabilită de comun acord cu dumneavoastră. Tematica acestor programe de formare şi perfecţionare profesională, la cerere, va fi stabilită de comun acord, iar condiţiile financiare sunt negociabile.

În cadrul programelor de formare şi perfecţionare profesională sunt folosite metode şi tehnici moderne de instruire, se combină elementele teoretice cu cele aplicative , punându-se un accent deosebit pe calitatea procesului de formare.

Formarea profesională este asigurată de cadre universitare, practicieni din administraţia centrală şi locală, experţi naţionali şi internaţionali cu abilităţi şi competenţe recunoscute în domeniile de referinţă. Formatorii noştri rămân în contact cu participanţii care doresc să aprofundeze teme de specialitate care nu au fost incluse în curs sau oferă consultanţă în anumite speţe cu care vă confruntaţi.

De ce oferta noastră este cea mai bună?

 • Asociația CINAQ este înregistrată în Registrul Naţional al Furnizorilor de
  Formare Profesională iar garanția calității este dată şi de faptul că este membră
  a unei reţele internaţionale de specialitate – NISPAcee (Reţeaua
  Internaţională a Şcolilor de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de
  Est); 
 • Avem o mare experienţă în domeniul formării administraţiei publice,
  acumulată în cei peste 20 de ani de când membrii noştri activează pe piaţa
  formării;
 • Avem cea mai bună echipă de formatori. În plus formatorii noştri devin
  consultanţii dumneavoastră!
 • Beneficiaţi de cele mai bune cursuri, la cel mai mic tarif din piaţă (găsiți
  oferta noastră și pe SEAP);
 • Beneficiaţi de cele mai bune condiţii de cazare şi masă, la cele mai bune tarife (solicitaţi condiţiile hoteliere pentru a vedea beneficiile majore oferite de fiecare hotel).

Oferta CINAQ: mai-decembrie 2017

Avantajele participării la cursurile organizate de instituţia noastră sunt:

 • garanţia calităţii programului, a suportului de curs şi locaţiilor alese;
 • garanţia susţinerii programelor la care vă înscrieţi (în proporţie de 90% toate programele din oferta noastră s-au organizat, iar locaţiile şi preţurile anunţate nu au suferit modificări);
 • aplicabilitatea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite cu caracter preponderent practic;
 • accentul pus pe soluţionarea problemelor întâlnite în activităţile curente;
 • absolvenţii programelor vor primi Certificat CINAQ (furnizor autorizat de formare) sau ANC, după caz, având un rol important în completarea dosarului profesional.

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

 • Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii fişelor de înscriere, la fax: 021.312.41.61.sau pe email secretariat@cinaq.org.
 • Data limită de înscriere va fi cu cel puţin 15 zile înainte de începerea programului.
 • Grupul minim de participanţi este de 15 persoane.

Contravaloarea tarifului de participare la program va fi achitată în contul RO78BRDE445SV92779094450, deschis la BRD sucursala Victoria, cod fiscal RO26450220, pe bază de factură emisă de Asociaţia Profesională a Formării în Administraţia Publică Locală “CINAQ”.

Contravaloarea tarifului de cazare se achită la recepția hotelului sau la reprezentantul agenției de turism, după caz. Relaţii despre acest serviciu se pot obţine de la doamna Doina Anghel-Bădescu, reprezentant Asociaţia Profesională a Formării în Administraţia Publică Locală “CINAQ”, telefon 0213124161, 0770.345.279 sau e-mail secretariat@cinaq.org.

PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE NE PUTEŢI CONTACTA:
        Georgeta Gheţe-Dănău, tel. 0729 035 776, e-mail: ghete.georgeta@yahoo.co.uk
        Doina Anghel-Bădescu, tel. 0770.345.279, e-mail: secretariat@cinaq.org

VEŢI PRIMI TOATE INFORMAŢIILE DE CARE AVEŢI NEVOIE !

Având speranţa că aceste programe corespund cerinţelor specifice de formare profesională a personalului din instituţia dumneavoastră, ataşăm grila de programe și fişa de înscriere cu rugămintea să ne confirmaţi înscrierea persoanelor desemnate să participe , cu minim două săptămâni înainte de începerea cursului la tel/fax./( 021) 3124161 sau e-mail secretariat@cinaq.org. Veţi primi la înscriere oferta noastră detaliată privind organizarea şi tematica abordată.

Vă mulţumim pentru colaborarea de până acum şi vă aşteptăm la programele desfăşurate.

Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte Asociaţia CINAQ
Dr. Georgeta Gheţe-Dănău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *