Oferta CINAQ de cursuri de perfectionare – luna iunie 2017

Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală – CINAQ  este furnizor autorizat  ANC de formare profesională, înregistrat în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională din anul 2015 și este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Garanția  activității sale este dată şi de faptul că are certificat sistemul de management al calității ISO 9001 în domeniul formării profesionale a adulților.

Asociația CINAQ furnizează programe de pregătire acoperind domeniile relevante pentru îmbunătăţirea performanţei personalului din administrație , cursurile oferite fiind circumscrise principalelor domenii de activitate ale serviciilor publice locale, identificate în planurile anuale de formare aprobate de ANFP.

Vă punem la dispoziţie oferta noastră de cursuri de perfecţionare care se adresează angajaţilor din sectorul public (funcţionari publici, personal contractual, aleşi locali), organizate în luna iunie 2017.

Graficul de programe poate fi completat în orice moment, cu programe desfăşurate la sediul dvs. sau în altă locaţie solicitată, pentru un grup de minim 15 persoane, cu o durată stabilită de comun acord cu dumneavoastră. Tematica acestor programe de formare şi perfecţionare profesională, la cerere, va fi stabilită de comun acord , iar condiţiile financiare sunt negociabile.

Descarcă Oferta de cursuri luna IUNIE Asociatia CINAQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *